Jun. 28, 2018

Domet UK radio valova, optička vidljivost i dalekozor osnovni pojmovi

Dalekozor-osnovni pojmovi
Osnovni termini o dalekozorima su povećanje, otvor objektiva, otvor okulara (promjer pupile) i vidno polje.
Obično na dalekozorima postoje oznake kao 6X30, 7X50, 12X40..... Brojevi 30,50,40 su promjer objektiva u mm a brojevi 6,7,12 su povećanje. Što je promjer veći to više svijetla ulazi u objektiv te su time i bolje vide tamniji objekti. Objektiv promjera 50 npr. hvata 2,8 puta više svijetla od objektiva promjera 30. Ipak preko 50 za amaterske potrebe ne treba ići jer dalekozor postaje težak i teže ga je mirno držati. Povećanje preko 12 također treba izbjegavati jer se sa povećanjem povećava osjetljivost na trešnju ruku. Odnos promjera objektiva i povećanja daje promjer pupile okulara tako da dalekozor 6X30 ima promjer okulara 5mm, 7X50 ima 7mm a 12X40 ima 3,3mm. Kod dnevnog svijetla zjenica oka je promjera 2-3mm i kroz zjenicu ne prolazi svijetlost sa rubova objektiva pa veličina objektiva danju nije važna ali po noći se zjenica širi na prosječno 7mm, sva svijetlost iz pupile ulazi u oko i veličina objektiva je važna. Nije poželjno da je promjer izlazne pupile veći od 7 jer tada po noći sva svijetlost ne ulazi u oko. Dakle povećanje je = promjer objektiva/promjer okulara. Ali osim promjera i povećanja bitna je i širina vidnog polja dalekozora. Ona se izražava u lučnim stupnjevima ili u odnosu m/1000m a računa se kao: Vidno polje(°) = prividno vidno polje okulara/povećanje. Standardno prividno vidno polje okulara je 50° a širokokutnog 70° te vidno polje standardnog okulara sa povećanjem 10 je 5° a sa povećanjem 7 je 7°. Širina vidnog polja u m na nekoj udaljenosti se dobije kao tng(°) * udaljenost. Dakle širina vidnog polja u m/1000 je za neke lučne kuteve npr: 2°=35m,4°=70m,5°=87m, 6°=105m, 6,5°=113m, 7°=122m, 8°=140m. To znači da će standardni dalekozor sa povećanjem 12 zahvaćati na 1000m širinu od 50°/12=4 pa tng(4°)*1000=70m a na 10km će ta širina biti 700m.
Primjer: Ako sa brda sv. Nikola na Hvaru gledamo vrh Monte Calvo na udaljenosti od ~160km sa dalekozorom koji ima standardni okular 50° i povećanje 12 a to znači vidno polje ~4° i širinu vidnog polja 70m/1000m na udaljenosti 160km vidit ćemo panoramu širine 70*160 ~11km. Dakle moći ćemo na italijanskoj obali vidit panoramu širine ~11km (i obratno ako sa brda Monte Calvo na talijanskoj obali gledamo našu ćemo vidit širinu panorame ~11km za bliže otoke ili ~12km za udaljenije kopno).
I formula za širinu vidnog polja u (°) je 2*arctng((širina panorame slike/(2 * udaljenost)) a sve su unosi u metrima. Npr: 2*arctng((70/(2*1000))= 4°.
Najoptimalniji dalekozori za npr. mornaričku upotrebu gdje postoji stalna trešnja i slaba vidljivost su 7X50 jer daju dovoljno široko vidno polje, dovoljno propuštaju svijetla u slabijim uvjetima osvijetljenja a opet i povećanje je dovoljno da se sve potrebno vidi a nisu toliko osjetljivi na trešnju kao oni sa većim povećanjem.