Various tables of electrical engineering

Jun. 3, 2017

Referentni napon je U1 a izlazni napon je U2
U2/U1 = 10^(dB/20)
dB = -50
10^(-50/20) = 0,0031V za U1 = 1V
U1 = 1000mV
1000*10^(-50/20)=3,1mV
Primjer:
Gitarski ulaz pojačala ima osjetljivost -10dBu, znači da je ulazna osjetljivost 0,775 * 0,32 = 250mV