Computers

Jan. 6, 2019

Prvo 1 fotografski inch 16mm pomnožimo sa 2/3 jer oznaka 1/2.3 ustvari znači 2/3 (na drugim ccc chipovima mogu bit i druge oznake kao npr. 1/2.5 ili 1/4.0 pa bi množili sa 2/5 ili sa 4. Taj rezultat moramo smanjiti za otprilike 1/3 kojiko je iskoristivi dio čipa manji od njegove fizičke veličine a to je u ovom slučaju množenje 10,66 sa 2/3 ili sa 0,666 i rezultat je dijagonala ccd chipa 7,11mm. Dijagonalu filma 35mm podijelimo sa tom dijagonalom i dobijemo faktor 4,92 sa kojim pomnožimo žarišnu duljinu objektiva digitalnog aparata te tako dobijemo njegov 35mm ekvivalent. U ovo slučaju, fotoaparat CANON ISUX 180 sa CCD chipom 1/2.3 i optičkim zoom X10, digitalni zoom objektiv 4,3 do 43mm je ekvivalentan zoom objektivu za 35mm film od 21,2do 210mm ali ako dobiveno nije standardna žarišna duljina obično se uzima prva veća standardna žarišna duljina a to je u ovom slučaju 24mm pa bi zoom raspon bio 24mm do 240mm
DPI i PPI ZA PRINT, SKENIRANJE I PRIKAZ NA MONITORU
-Standardne dimenzije fotopapira za print su 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm, 20x30cm a dimenzije fotografija u pixelima zavise od željene kvalitete printa. do DPI 150 (25 DPcm) se smatra niska kvaliteta printa, DPI od 150 do 300 (45 DPcm) se smatra srednja kvaliteta printa a za visoku kvalitetu treba da je DPI veći od 300 ili veći od 45 DPcm fotopapira (misli se na cm^2 površine papira za print). A3 format ima dimenzije 29,7x40.0cm, A4 format ima dimenzije 21,0x29,7cm a A5 ima dimenzije 14,8x21,0cm. Najčešće korišteni omjeri fotografija u digitalnim fotoaparatima su 4:3, 3:2 i 16:9 dok je standardni omjer analogne fotografije 3:2.
Web standard je 72pix per inch (72 PPI) i ako se skine slika sa weba uopće nije bitno za koliko će se fiktivno povećati rezolucija slike jer će pikseli samo biti uvećani i slika zamućena. PPI se koristi za kvalitetu prikaza na monitoru i obično se kreće od 72 do 300 a DPI (dots per inch) je termin za print. DPI 150 je minimum standard za kvalitetan print, novine obično koriste 85DPI, Bilboardi 45DPI, matrixni printeri 60-90DPI, injekt printeri 300-600 DPI a laserski printeri 600-1800DPI. Ako se slika opisuje za potrebe printa onda je DPI broj pixela po inču papira za print. Razumna vrijednost za dobar print je 250- 300DPI a automatski strojevi za print su podešeni na 250 pixela per inch. Printer podešen na 300dpi printa 300 pixela po inču papira tako da slika veličine 3000 pixela pokriva papir površine 10 inch^2 ili 64cm^2.
Ako se želi printati na papir 4x3 Inch sa 300dpi računa se potrebna minimalna dimenzija fotografije kao:
(4 inches x 300 dpi) x (3 inches x 300 dpi)=1280 x900 pixels =1,08 megapixels.
Ako se koristi papir 150mm X 200mm za rezoluciju printa 250dpi izračun je:
Pixel per mm^2 = 250 dpi / 25,4 = 9,843 dpmm
(150 mm x 9,843 dpmm) x (200 x 9,843 dpmm) = 1476 x 1969 pixels = 2.906 megapixels kao minimum dimenzija fotografije za ovakav print.
Za print sa 200 dpi pixel per mm = 200 dpi / 25,4 = 7,874 dpmm
Za print sa 300 dpi pixel per mm = 300 dpi / 25,4 =11,811 dpmm
Kod skeniranja fotografija nema smisla skenirati sa dpi većim od dpi printa jer daje lošije rezultate. Optimalne rezultate skeniranja fotografija daje skeniranje sa 250dpi do 300dpi


Jun. 28, 2018

Program je prvotno bio napisan za računalo ZX Spectrum 8 pa je prerađen kao formule za Texas Instruments TI-5-III programabilni kalkulator.
Formule:
---------------
Azimut
Azimut=atan(tan(S-A))/sin(B))+180=
S =zemljopisna dužina pozicije satelita. Ako je istočno od nultog meridijana predznak je minus(-).
Satelit Astra = 19,2°E
A=zemljopisna dužina pozicije antene. Ako je istočno od nultog meridijana predznak je minus(-).
Vrbanj = 16,7°E
B-zemljopisna širina pozicije antene.
Vrbanj = 43,4°N
Azimut=atan(tan(-19,2-(-16,7))/sin(43,4))+180=176,4
176,4°=azimut od sjevera za satelit Astra
---------------------------------------------------
Elevacija
D=acos(cos(S-A))*cos(B))=
D=acos(cos(-19,2-(-16,7))*cos(43,4))=43,46
Elevacija=atan((cos(D)-0,15)/sin(D))=39,9
Elevacija je 39,9° od horizonta

Jun. 12, 2018

-Slika 1 i Slika 3
Na slici 1 prikazan je proračun veličine projicirane slike zavisno od žarišne duljine objektiva f u mm, veličine sličice koja se projicira w i udaljenosti projektora od ekrana L=(1+W/w)xf. Neki rezultati projektora za dijapozitive sa f=75mm, 100mm i 150mm za traženu širinu projekcije W od 2m su prikazani na slici 3. w je 36mm za dijapozitive 36x24.
2000/((4100-75)/75)~37mm
Iz ovog izračuna se vidi da je kao izvor slike korišten diapozitiv jer je računom dobivena w~37mm za širinu projekcije 2000mm, objektiv žarišne duljine 75mm i udaljenost ekrana od leće projektora 4100mm.

-Slika 2
Fokalna daljina, žarišna duljina ili žarišna udaljenost (oznaka f) je udaljenost između središta leće i žarišta, ovisi o obliku leće i o tvari od koje je leća napravljena (slika 2):
Na slici je prikazana formula gdje su r1 i r2 polumjeri zakrivljenosti leće (negativni ako je površina leće konkavna, beskonačni ako je površina leće ravna), n1 indeks loma optičkoga sredstva u kojem se leća nalazi (zrak=1, voda=1,33), n2 indeks loma optičkoga sredstva od kojeg je leća načinjena (staklo=1,5). Žarišna udaljenost sabirnih (konvergentnih) leća je pozitivna, a žarišna udaljenost rastresnih (divergentnih) leća je negativna.
Za tanku leću u zraku glavna točka optičkog sustava smještena je približno u sredini leće, a za udubljeno ili ispupčeno zrcalo ova se točka nalazi na njegovom tjemenu. Udaljenost do žarišta određuje se u smjeru zraka nakon loma ili refleksije pa je za sabirnu leću i udubljeno zrcalo pozitivna, dok je za rastresnu leću i ispupčeno zrcalo negativna.
indeks loma=c/v(u tvari )
Brzina svjetla u zraku=300 000km/s, u vodi=230 000km/s, u staklu=200 000km/s.
Index loma i brzina svjetla su prikazani u tabeli slike 2

-Vrste digitalnih projektora
Ovisno o namjeni projektori koriste različite formate slike. Za prezentacijske (data) projektore je karakterističan format slike 4:3 što odgovara slici na monitoru ili klasičnom TV prijemniku. Prilikom projiciranja DVD ili BluRay video signala na projektoru odnosno za kućno kino se koriste projektori istinskog16:9 (kino formata). Kino format koristi wide rezolucije DVD(852x480), HDReady (1280x720) ili FullHD (1920x1080) piksela. Za gledanje današnje digitalne televizijske slike će zadovoljiti projektor u HD Ready rezoluciji odnosno sa 720 horizontalnih linija.
-Primjer izračuna potrebne jakosti projektora
Postavke: prosječna veličina auditorija 25, potrebna širina platna od 200 cm, koristiti ćete data projektor odnosno platno formata 4:3, površina platna je 2m x 1.53m = 3.06 m2, platno je od MateWhite materijala (Gain 1.0) sa prosječnom refleksijom 85%.
Pretpostavka je da vam je potreban projektor od 3000 ANSI lumena. Podijelite snagu projektora sa površinom platna te oduzmite gubitak svjetlosti zbog refleksije platna kako bi dobili jakost svjetlosti na platnu u Lux-ima.
3000 : 3,06 = 980 x 85% = 833Lux
Okvirno osvjetljenje prostorije: Predavaona sa prigušenom rasvjetom 300-400 Lux, Predavaona sa normalnim osvjetljenjem 400-500 Lux (preporučamo da izmjerite stvarnu jakost svjetlosti sa mjeračem)
Za kvalitetnu sliku dobivena jakost svjetlosti bi trebala biti veća od intenziteta osvjetljenja prostorije za 60 do 100%.