Mar. 4, 2017

ATA i SATA diskovi, konektori i kabeli

Spajanje optičkih i tvrdih diskova
Pri ovome opisu za primjer ću uzeti standardni IDE kontroler s dva kanala.
Standardno novije računalo omogućava spajanje do 4 uređaja na IDE kontroler. Pošto nije svejedno kako se uređaji spajaju ovdje ću napisti kako to raditi ispravno.
Da bi razumjeli neke stvari prvo morate znati vrlo bitnu stvar o IDE sabirnici / kontroleru. Za početak treba reći da računala najčešće posjeduju integriran IDE kontroler s 2 kanala. Na jedan kanal je moguće spojiti dva uređaja. Pošto uređaji komuniciraju s računalom paralelno dva uređaja na jednom kanalu ne mogu raditi istovremeno. Dakle dok jedan radi, drugi čeka i tako u krug.
Ovo su 4 moguća načina spajanja uređaja na IDE kontroler.
1. Primary Master
2. Primary Slave
3. Secondary Master
4. Secondary Slave
Primary/Secondary ‰ Govori nam o kojem od dva kanala se radi. IDE1 / IDE2 Master/Slave ‰ Da bi dva uređaja mogla raditi na jednom kanalu potrebno ih je na neki način označiti. To se radi tako da svakom jumperima pojedinačno odredimo hoće li biti master ili slave. Da nazivi ne bune, master uređaj nema nikakvu prednost nad slave uređajem i obrnuto.
Na istom kabelu ne mogu postojati dva mastera, niti dva slave uređaja. Ukoliko se dogodi da su oba uređaja master, tj. slave niti jedan od njih neće biti prepoznat. Ispravan način spajanja će se najbolje shvatiti kroz primjer.
Uzmimo da moramo ugraditi 1 HDD i 2 optička uređaja.
-------------------------------------------------------------------------
HDD ‰ Primary Master
Optički uređaj 1. ‰ Secondary Master
Optički uređaj 2.‰ Secondary Slave
HDD nije dobro postaviti na isti kanal s optičkim uređajem. Optički uređaj je puno sporiji od HDD-a. Pošto samo jedan uređaj može radit istovremeno performanse HDD-a bi bile osakaćene svaki put kada bi optički uređaj zatražio pristup računalu. Iz toga razloga ih uvijek odvajamo.
Master / Slave nekog uređaja određujemo premještanjem «jumpera». Svaki uređaj na sebi ima shemu spajanja «jumpera» za određeni način rada. Nije bitno koji uređaj na kabelu je master, a koji slave.
Plavi utikač IDE kabela ide na matičnu a ostala dva na uređaje. Ako su uređaji jumperima postavljeni na CS (cabel select) onda će crni konektor biti Master a sivi Slave i tako će postaviti spojene uređaje.
----------------------------------------------------------------------------------
Razlike između ATA i SATA

Paralel ATA (PATA)
Još poznat kao IDE je disk implementacija koja ima integriran kontroler na samom disku. ATA se koristi za povezivanje tvrdih diskova, CD-ROM pogona i sličnih uređaja, te podržava 8/16-bit sučelje koje podržava transfer do 8.3MB / s za ATA-2 i do 100MB / s ATA-6 Standardom i poznat po specifikaciji širokih kablova za spajanje uređaja sa matičnom pločom.
Serial ATA (SATA)
Još poznat kao SATA je nasljednik paralelnog ATA diskovnog sučelja. SATA je povezan serijskom vezom – jedan kabal s najmanje četiri žice za uspostavljanje point-to-point veze između uređaja. Brzina prijenosa za SATA diskove počinje od 150 MB/s.Glavne prednost SATA specifikacije su:
Tanji podatkovni kablovi (7-žilni u odnosu na 80-žilne kablove EIDE standarda), brzina prijenosa od 300 Mb/s (SATA 3G) u usporedbi sa 133 Mb/s standarda Ultra ATA/133,
bez Master/Slave konfiguracije koja je bila obavezna na IDE standardu, povećana sigurnost transfera podataka itd.
Uobičajena je praksa proizvođača matičnih ploča da predviđaju da se HDD spaja na SATA port 0(1), optički pogon na SATA port 1(2) a SSD HDD na SATA port 2(3) ili ako nema optičkog pogona SSD HDD ide na port 1(2). Ovi brojevi u zagradama su zato što neki proizođači matičnih ploča označavaju SATA portove sa 0, 1, 2, 3 a neki sa 1, 2, 3, 4
Postoji PATA na SATA adapter za prijenos podataka koji se stavi na stražnju stranu PATA jedinice pa se ona može povezati SATA kabelom na matičnu. Taj adapter ne treba mješati sa adapterom napajanja molex-sata koji je prikazan na slici.
Hard Disk Drive (HDD) je disk koji snima podatke magnetskim putem. Glave za zapisivanje i čitanje su odvojene. Dimenzije ploča HDD za korištenje u stolnim računalima su 3,5" a fizičke dimenzije kućišta su dužina 146mm, širina 101,6mm a visina 26mm. Broj okretaja ploča je 7200 rpm. Napajanje je 12V a prosječna potrošnja 7-10W. Dimenzije ploča HDD za korištenje u prijenosnim računalima su 2,5" a fizičke dimenzije kućišta su dužina 100mm, širina 70mm a visina prosječno 10mm.Broj okretaja je 5400 rpm. Napajanje je 5V a prosječna potrošnja 1,7-2W. Brzina transfera podataka je za PATA do 150 MB/s a za SATA do 300 MB/s.
Solid Stade Disk SSD se ugrađuje u kućište dimenzija 2,5" HDD ali visine 7mm i napaja sa 5V. Brzina transfera podataka je za čitanje 500-550MB/s a za upisivanje 450-500MB/s.