Jan. 6, 2019

Odnos žarišnih duljina objektiva u digitalnoj i analognoj fotografiji - DPI & PPI

Prvo 1 fotografski inch 16mm pomnožimo sa 2/3 jer oznaka 1/2.3 ustvari znači 2/3 (na drugim ccc chipovima mogu bit i druge oznake kao npr. 1/2.5 ili 1/4.0 pa bi množili sa 2/5 ili sa 4. Taj rezultat moramo smanjiti za otprilike 1/3 kojiko je iskoristivi dio čipa manji od njegove fizičke veličine a to je u ovom slučaju množenje 10,66 sa 2/3 ili sa 0,666 i rezultat je dijagonala ccd chipa 7,11mm. Dijagonalu filma 35mm podijelimo sa tom dijagonalom i dobijemo faktor 4,92 sa kojim pomnožimo žarišnu duljinu objektiva digitalnog aparata te tako dobijemo njegov 35mm ekvivalent. U ovo slučaju, fotoaparat CANON ISUX 180 sa CCD chipom 1/2.3 i optičkim zoom X10, digitalni zoom objektiv 4,3 do 43mm je ekvivalentan zoom objektivu za 35mm film od 21,2do 210mm ali ako dobiveno nije standardna žarišna duljina obično se uzima prva veća standardna žarišna duljina a to je u ovom slučaju 24mm pa bi zoom raspon bio 24mm do 240mm
DPI i PPI ZA PRINT, SKENIRANJE I PRIKAZ NA MONITORU
-Standardne dimenzije fotopapira za print su 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm, 20x30cm a dimenzije fotografija u pixelima zavise od željene kvalitete printa. do DPI 150 (25 DPcm) se smatra niska kvaliteta printa, DPI od 150 do 300 (45 DPcm) se smatra srednja kvaliteta printa a za visoku kvalitetu treba da je DPI veći od 300 ili veći od 45 DPcm fotopapira (misli se na cm^2 površine papira za print). A3 format ima dimenzije 29,7x40.0cm, A4 format ima dimenzije 21,0x29,7cm a A5 ima dimenzije 14,8x21,0cm. Najčešće korišteni omjeri fotografija u digitalnim fotoaparatima su 4:3, 3:2 i 16:9 dok je standardni omjer analogne fotografije 3:2.
Web standard je 72pix per inch (72 PPI) i ako se skine slika sa weba uopće nije bitno za koliko će se fiktivno povećati rezolucija slike jer će pikseli samo biti uvećani i slika zamućena. PPI se koristi za kvalitetu prikaza na monitoru i obično se kreće od 72 do 300 a DPI (dots per inch) je termin za print. DPI 150 je minimum standard za kvalitetan print, novine obično koriste 85DPI, Bilboardi 45DPI, matrixni printeri 60-90DPI, injekt printeri 300-600 DPI a laserski printeri 600-1800DPI. Ako se slika opisuje za potrebe printa onda je DPI broj pixela po inču papira za print. Razumna vrijednost za dobar print je 250- 300DPI a automatski strojevi za print su podešeni na 250 pixela per inch. Printer podešen na 300dpi printa 300 pixela po inču papira tako da slika veličine 3000 pixela pokriva papir površine 10 inch^2 ili 64cm^2.
Ako se želi printati na papir 4x3 Inch sa 300dpi računa se potrebna minimalna dimenzija fotografije kao:
(4 inches x 300 dpi) x (3 inches x 300 dpi)=1280 x900 pixels =1,08 megapixels.
Ako se koristi papir 150mm X 200mm za rezoluciju printa 250dpi izračun je:
Pixel per mm^2 = 250 dpi / 25,4 = 9,843 dpmm
(150 mm x 9,843 dpmm) x (200 x 9,843 dpmm) = 1476 x 1969 pixels = 2.906 megapixels kao minimum dimenzija fotografije za ovakav print.
Za print sa 200 dpi pixel per mm = 200 dpi / 25,4 = 7,874 dpmm
Za print sa 300 dpi pixel per mm = 300 dpi / 25,4 =11,811 dpmm
Kod skeniranja fotografija nema smisla skenirati sa dpi većim od dpi printa jer daje lošije rezultate. Optimalne rezultate skeniranja fotografija daje skeniranje sa 250dpi do 300dpi