Dec. 18, 2016

Sigurna provjera proboja izolacije namotaja motora 220V i 380V na kućište

Na isti način može se vršiti sigurna provjera proboja izolacije namotaja i istosmjernih motora manjeg napona. Iskusni korisnici mogu kvalitetno ispitati proboj namotaja tako da kućište motora spoje na nulti vod 220V a na fazni vod spoje jedan kontakt sijalice 100W/220V a sa drugim krajem sijalice dodiruju kontakte namotaja. Svijetlenje sijalice pa i jedva vidljivo ili čak samo iskrenje kod dodirivanja spojeva namotaja pokazuje da postoji spoj između namotaja i kućišta te da je motor opasan za korištenje. Umjesto sijalice može se za preciznije testiranje koristiti DC voltmetar na opsegu 300V kojemu je u seriju spojena dioda 1N4007. Jedno pipalo se spoji na fazni vod a dioda se sa drugim pipalom spaja na kontakte namotaja. Ako voltmetar pokaže i najmanji napon motor je neispravan. Ali korištenje napona 220V preporučljivo je samo veoma iskusnim osobama. Ostali radije neka koriste bezopasni napon 12V. Pogledati Auto elektrika -Testiranje izolacije namotaja alternatora i test diodnog mosta