Jun. 21, 2017

Otpornost, kapacitet i induktivitet u kolu izmjenične struje