Jun. 21, 2017

Serijski i paralelni spoj otpora, induktiviteta, kapaciteta i baterija