Jul. 4, 2017

Spoj za automatsko pražnjenje rezervoara sa tekućinom