Jul. 20, 2017

Ispitivač bipolarnih kondenzatora većeg kapaciteta za pogon motora