May. 31, 2018

Potrebna energija i vrijeme za zagrijavanje vode elektro grijačem