Dec. 3, 2018

Kalorifer - snaga i shema spoja

Sa glavnim prekidačem se bira način rada. Na V radi samo ventilator snagom 45W, na jedan radi grijač 750W i ventilator sa 30W i manjim brojem okretaja da bude bešumniji rad, na dva radi grijač 1300W i ventilator punom snagom 45W a na tri rade oba grijača i ventilator punom snagom. U seriju sa napajanjem je spojen termički prekidač čiji se prag reagiranja namješta polugom ispod glavnog prekidača tako da kad postigne željenu temperaturu prostorije sam isključi kalorifer a kad padne temperatura opet ga uključi. Na dnu kalorifera smješten je siguronosni prekidač koji iskopča napajanje ako kalorifer ne stoji okomito.
Većina kalorifera ima dva grijača snage po 1000W i jednobrzinski motor pa rade kao 1000W na 1 ili 2000W na 2 sa punom snagom ventilatora. Svi kaloriferi a i inače uređaji sa spiralnim grijačima (fen) imaju i siguronosni termički bimetalni prekidač na samom tijelu grijača ili unutar namota grijača koji u slučaju da ventilator nedovoljno hladi grijač i grijač se počne žariti iskopča napajanje kako ne bi došlo do pregaranja grijača ili, što je opasnije, paljenja plastičnog kućišta uređaja (fen za kosu, kalorifer).
-Gustoća zraka je masa zraka po jedinici obujma Zemljine atmosfere. Gustoća zraka se smanjuje s povećanjem nadmorske visine, budući se i tlak zraka smanjuje. Ona se mijenja i sa promjenom temperature i vlažnosti zraka. Gustoća zraka na razini mora i temperaturi zraka od 15 °C (međunarodna standardna atmosfera) je otprilike 1,22521 kg/m3.
Gustoća zraka brzo opada s nadmorskom visinom: prosječna je vrijednost pri tlu 1,295 kg/m3, na 1 kilometar visine 1,112 kg/m3, a na 5 kilometara visine gustoća zraka pada već na 0,736 kg/m3. S tim je u svezi i promjena tlaka zraka ovisno o visini: u prosjeku je pri tlu tlak zraka 1013 hPa, na 1 kilometar visine oko 900 hPa, na 5,5 kilometara visine 500 hPa.