Overview - Sklopovi iz elektrotehnike provjereni u praksi - Electrical circuits tested in practice

JANUARY 2019 Date
Asinhroni motor perilice rublja kao generator 0 0 Jan. 28, 2019
Klima uređaji 0 0 Jan. 6, 2019
DECEMBER 2018 Date
Kalorifer - snaga i shema spoja 0 0 Dec. 3, 2018
JULY 2018 Date
Slavine za bojlere 0 0 Jul. 7, 2018
Bojleri 0 0 Jul. 6, 2018
MAY 2018 Date
Potrebna energija i vrijeme za zagrijavanje vode elektro grijačem 0 0 May. 31, 2018
JULY 2017 Date
Ispitivač bipolarnih kondenzatora većeg kapaciteta za pogon motora 0 0 Jul. 20, 2017
Ispitivač napona i polariteta 4V do 400V AC-DC 0 0 Jul. 17, 2017
Spoj za automatsko pražnjenje rezervoara sa tekućinom 0 0 Jul. 4, 2017
JUNE 2017 Date
Serijski i paralelni spoj otpora, induktiviteta, kapaciteta i baterija 0 0 Jun. 21, 2017
Otpornost, kapacitet i induktivitet u kolu izmjenične struje 0 0 Jun. 21, 2017
Aparat za expresso kavu 0 0 Jun. 7, 2017
MAY 2017 Date
Rashladne komore - princip rada 0 0 May. 30, 2017
Klima i rashladni uređaji - princip rada 0 0 May. 29, 2017
APRIL 2017 Date
Autotransformator - proračun 0 0 Apr. 28, 2017
FEBRUARY 2017 Date
Zaštita od dodirnog napona u kućnim instalacijama - FID sklopka 0 0 Feb. 4, 2017
Osnovne formule za proračun snage DC i AC i pada napona na vodovima 0 0 Feb. 3, 2017
Preračunavanje Watt - lumen - lux - candela 0 0 Feb. 2, 2017
JANUARY 2017 Date
Spajanje trofaznog motora na jednu fazu 0 0 Jan. 30, 2017
Prespajanje trofaznog motora zvijezda - trokut 0 0 Jan. 30, 2017
Spoj motora perilice rublja (veš mašine) 0 0 Jan. 30, 2017
DECEMBER 2016 Date
Sigurna provjera proboja izolacije namotaja motora 220V i 380V na kućište 0 0 Dec. 18, 2016
Upotreba dioda u tri praktična spoja sijalica 0 0 Dec. 12, 2016
Paljenje sijalice na tri mjesta - On/Off light bulb on three places 0 0 Dec. 11, 2016
Paljenje sijalice na dva mjesta - On/Off light bulb on two places 0 0 Dec. 11, 2016
Spoj štednjaka na prekidač sa 4 položaja - compound electric heaters 0 0 Dec. 11, 2016
Monofazni asinkroni motor - Single-phase asynchronous motor 0 0 Dec. 11, 2016
Svjetleći prekidač - Lighting switch 0 0 Dec. 11, 2016
Promjena smjera obrtanja bušilice - Change direction of rotation of drill 0 0 Dec. 11, 2016
Upravljanje sklopnikom sa dva tipkala - Contactor control with two buttons 0 0 Dec. 11, 2016
Spoj motora frižidera - Compounds engine of refrigerators 0 0 Dec. 11, 2016
Regulacija svjetla sa diodom - Control of bulb with diode 0 0 Dec. 11, 2016
Spajanje fluorescentnih lampi 0 0 Dec. 11, 2016