Sklopovi iz audio tehnike - Audio Techniques

Oct. 6, 2018

Vrijednost 32 koja se pojavljuje u lijevom proračunu u formuli za rul i za A je termički napon tranzistora Vt u mV koji daje proizvođač tranzistora a kreće se od 25mV pa do 32mV. U lijevom proračunu je korištena najčešća vrijednost 32mV a u desnom 26mV. Vt je obrnuto proporcionalan temperaturi a tvornice daju podatak za sobnu temperaturu. gm u desnom proračunu je strmina tranzistora ili dinamička vodljivost a ona je obrnuto proporcionalna ulaznom otporu Ri, izražava se u mS i računa kao Ic/Vt. Ako predpojačala obrađuju male signale Ic mora biti reda microA zbog što manjeg unutarnjeg šuma tranzistora a ako obrađuju signale sa većom amplitudom Ic mora biti reda mA a napon Uc se biasom postavlja što bliže Vcc/2 da se i pri najvećim amplitudama napona na kolektoru izbjegne odlazak tranzistora u zasićenje i odsjecanje vrhova signala. Da bi se izbjeglo odsjecanje vrhova signala na ulazu tranzistora napon na bazi mora biti najmanje 0,7V veći od najveće amplitude donjeg dijela ulaznog signala. Utjecaj na pojačanje sklopa ima ulazni otpor idućeg stupnja, ako postoje dva stupnja, jer je on za izmjenični signal spojen paralelno Rc pa utječe na pojačanje cijelog sklopa. U desnom proračunu je uzet mali ulazni otpor idućeg stupnja koji je utjecao da se Rc kao opteretni otpor tranzistora praktički zanemari. U lijevom izračunu uzeto je da je Rul2 dosta veći od Rc pa je opteretni otpor za izmjenični signal ostao Rc a Rul2 se zanemaruje. Zbog temperaturne stabilnosti napon na emiteru mora biti barem 1V a struja kroz djelitelj Rb1 i Rb2 barem 10 puta veća od Ib .
U desnom proračunu mogu se Rb i Rc izračunati i kako slijedi uz Beta=115, Uc=Vcc/2 a Rc=5k. Ic=Uc/5k=0,9mA, Rb=(4,5-0,7)/Ib=480K(najbliža standardna vrijednost je 470k). Ako je Rb spojen direktno na Vcc računa se kao Rb=(Vcc-0,7)/Ib, Ib=Ic/Beta=(9-0,7)/0,92/115~1M.

Oct. 4, 2018