Jan. 29, 2017

Inverzna RIAA frekventna krivulja

RIAA frekventna krivulja predpojačala za reprodukciju ploča sa MM zvučnicama. Na slici je pasivni RIAA filter koji se može ugraditi između dva stupnja pojačanja.