Jan. 22, 2018

Tranzistorsko simetrično pojačalo klase AB i trafo-proračun

Tranzistorski obrtač faze za pobudu simetričnog izlaznog pojačala koji bi se koristio umjesto pobudnog trafoa opisan je pod Tranzistorski obrtač faze. Polarizacija tranzistora se radi kao i na ovoj shemi uz dodavanje otpornika od 1K između spojne točke R1 i R2 i baza a baze se spajaju na elektrolite iz obrtača faze.
Vrijednost lm u formulama za np i ns je dužina srednje magnetne linije i za određenu jezgru nađe se iz tabele "Standardni paketi trafo limova" na podstranici Tabele razne u koloni označenoj sa "l". U tabeli je l izraženo u mm ali u formuli je lm izraženo u cm.Ucb je napon napajanja a Uceo je napon zasićenja koji je za Ge tranzistore oko 0,4V a za Si oko 0,7V. Za ostalo koristiti pojmove i neke formule iz proračuna nesimetričnog tranzistorskog pojačala klase A i trafoa za klasu A.
Simetrična push-pull kola kao ovo poništavaju parne harmonike f2, f4, f6 kada rade u nelinearnom području te zato imaju i manja izobličenja