Sep. 10, 2018

Napajanja za audio pojačala

Napajanja za audio pojačala
-Desno gore: poboljšano jednostruko napajanje, ispravljač sa dva napona za audio pojačala, ispravljač za plus i minus napon za manje struje do 100mA te desno dole klasični ispravljač za simetrično napajanje pojačala sa istosmjernim naponima +/-Ub= (Us-1,4V)*1,41.
-RMS audio pojačala je ~ 0,707*(Ub-1,4)^2/8*Zzv.
Kada iza sekundara imamo samo jednu diodu ili most bez kondenzatora izlazni napon će biti Usek umanjen za pad napona na diodama što znači za jednosmjerno ispravljanje bit će umanjen za 0,7V a iza mosta bit će umanjen za~1,4V. Tek kad se spoji kondenzator izlazni napon poraste za 1,41.To znači da će tek na kondenzatoru biti za ispravljački most Ub=(Us-1,4)*1,41