Jan. 19, 2017

Automatsko gašenje farova auta dok radi anlaser - Auto turn off car lights when starter is in work

-Automatsko gašenje svjetla na autu dok radi anlaser (elektro pokretač).
-Jedan praktični savjet za sam svoj majstore. Dolazi doba kad moramo držati svjetla na autu stalno upaljena i kad nam se auto slučajno ugasi moramo gasiti svjetla da anlaser (elektro pokretač, starter) lakše okreće. Sa ovim spojem uz trošak od 50-ak kuna za relej 12V/10A i uz nekoliko metara žice 2,5mm2 te nekoliko spojnica i rednih stezaljki i pola sata vremena svaki put dok radi anlaser farovi će se automatski gasiti ali će pozicija i dalje raditi tako da u mraku auto neće ostati neosvjetljeno. Na mom Z 128 ovaj spoj radi godinama i uštedio mi je puno živaca.
Prekinite dovod mase na jedan far, izolirajte dovod a masu fara spojite žicom na drugi far. Prekinite dovod mase i tog fara te dovod produžite i spojite prema shemi na kontakte 30 i 86 releja. Sa kontakta 87a vratite žicom spoj natrag na zajednički spoj oba fara. Na anlaser osim debele žice sa baterije dolazi i tanka žica preko koje se sa brave daje napon za pokretanje anlasera. Blizu anlasera ogolite tu žicu, ili je prekinete pa ponovno spojite rednom stezaljkom a sa tog ogoljenog mjesta, ili sa redne stezaljke što je bolje rješenje, žicom se spojite na kontakt 85 releja. Relej pričvrstite bilo gdje. Dok anlaser ne radi farovi preko kontakata releja 30 i 87a imaju masu i svijetle. Čim upravljački spoj anlasera dobije napon sa kontakt brave relej privuče i prekine spoj mase za farove te se svjetla ugase ali pozicija i dalje radi. Kad motor upali farovi se automatski ponovno pale. Nije toliko komplicirano kao što izgleda a radi provjereno. Rele možete naći i na nekom starom autu. Sve je nacrtano na shemi a dodatne žice su nacrtane crvenom bojom. Tko se želi malo poigrati uspjeh je zagarantiran a zadovoljstvo što ne mora gasiti farove kod pokretanja auta će naplatiti trud.