Feb. 5, 2017

Kompresor frižidera kao pumpa za gume

Kompresor frižidera može se iskoristiti kao pumpa za automobilske gume. Odspoji se kabel koji iz spojne kutije ide na termostat frižidera i njegove kleme se u kutiji spoje direktno. Može se taj kabel i ne odspojiti nego pričvrstiti kompresor na drvenu ploču a žice tog kabela spojiti na prekidač koji se pričvrsti na istu ploču. Ja sam prespojio žice termostata a na napojni kabel stavio prekidač za kompresor. Napojni kabel mora obavezno biti trožilni, dobro spojena žica uzemljenja na kućište motora te motor mora uvijek biti korišten spajanjem na šuko utičnicu sa uzemljenjem. Kapsula kompresora ima tri cijevi. Jedna je zatvorena i služi za punjenje sistema plinom te i treba ostati zatvorena. Od dvije preostale deblja je uvijek usisna i mora ostati otvorena a tanja je tlačna cijev. Na tlačnu cijev spoji se gumeno crijevo sa priključkom za ventil zračnice. Ja sam na nju montirao račvu na koju sam spojio mjerač pritiska iz rashodovanog aparata za ekspreso kavu sa rasponom mjerenja do 2,5 bara kako bi imao kontrolu pritiska u gumama. Za očitati pritisak ugasi se kompresor i tek tada se može očitati točan pritisak te ako treba ponovno se upali i nastavi pumpanje. Brzina pumpanja zavisi od snage motora kompresora ali za dopunjavanje pritiska to ide veoma brzo. Sa motorom 90W sam bez problema dosezao 2,5 bara. Na kućište sam navario ručku za lakše prenašanje uređaja. Ako slučajno zbog prevrtanja kompresora iscuri dio ulja prvo se isprazni ostatak ulja a zatim se dopuni sa 2dl ulja kompresola tako da se uključi motor i na usisnu cijev kroz nataknuto plastično crijevo uronjeno u posudu sa 2dl omogući kompresoru da usisa to ulje. Kako tijekom rada dio ulja izlazi sa zrakom kroz tlačnu cijev nije na odmet ako se kompresor često koristi barem jednom godišnje nadopuniti potrošeno ulje sa manjom količinom ulja. Ako se ne zna koliko ga još ima unutra jer takve male kapsule nemaju stakleno okno kroz koje se može vidjeti nivo ulja u kompresoru najbolje ga je isprazniti skroz i naliti novu količinu od 2dl ulja na način kako je to gore opisano (može se u nuždi koristiti i motorno ulje). Ulje se isprazni tako da se nagne kompresor i pusti da ulje isteče kroz usisnu cijev.