Jul. 7, 2017

Testiranje izolacije namotaja alternatora i test diodnog mosta