Nov. 6, 2018

Punjač olovnih akumulatorskih baterija

Provjera ukupnog napona, gustoće elektrolita i provjera akumulatora pri opterećenju:
Voltmetrom se vrši mjerenje ukupnog napona akumulatora u mirovanju, a areometrom gustoća kiseline.
Akumulator je strujno napunjen ako u fazi mirovanje ima napon 12,50 V ili viši.
Gustoće elektrolita punog akumulatora su ovisno o temperaturi sljedeće: 0°C-1,295 g/cm3, 5° -1,29, 10°-1,287, 15°C-1,284, 20°C-1,28g/cm3, 25°-1,276, 30°-1,271, 35°-1,27, 40°C-1,265 g/cm3
Ako je napon akumulatora niži od 12,50 V akumulator je strujno ispražnjen i potrebno ga je strujno dopuniti.
Ako je ukupni napon cca. 10 V vjerojatno se radi o kratkom spoju, stoga treba provjeriti gustoću elektrolita u svim ćelijama. Ako je gustoća elektrolita u svim ćelijama ujednačena potrebno je strujno dopuniti akumulator, te ga nakon punjenja ispitati. U slučaju da su gustoće u pojedinim ćelijama manje, vjerojatno se radi o kratkom spoju u ćeliji, stoga je potrebno ispitati akumulator pri opterećenju. Konstatacija kratkog spoja ili prekida veze potvrđuje se ispitivanjem akumulatora pri opterećenju. Ispitivanje se vrši opteretnom viljuškom ili uređajem za ispitivanje akumulatora. Ispitivati se može samo strujno dopunjen akumulator.
Akumulatori koji imaju ukupni napon ispod 10 V dubinski su ispražnjeni, stoga ih treba strujno dopuniti i provjeriti ispravnost pri opterećenju.
U slučaju da akumulator u mirovanju ima zadovoljavajući napon i gustoću elektrolita, ali pri opterećenju napon padne ispod 9,98 V, radi se o kratkom spoju.
Provjera strujnog punjenja na vozilu:
Prilikom kontrole strujnog punjenje na vozilu, pri srednjem gasu, napon se mora kretati u granicama 13,8V – 14,6 V.
Vrijednost struje punjenja je 10 % nazivnog kapaciteta.
Vrijeme punjenja nije propisano jer ovisi o stupnju napunjenosti, ali možemo prihvatiti da je akumulator dovoljno napunjen ako mu se gustoća u zadnja dva – tri sata NIJE MIJENJALA u fazi punjenja.