Gitare i gitarska pojačala - guitars & guitar amplifiers

Aug. 19, 2019

Ja sam vježbao prstomet na ovakvim vježbama sviranja skala kako bi od početka naučio svirati sa četiri prsta. Ovaj način vježbanja skala je dobar i zato što se samo pomakom po vratu gore ili dolje uz iste pokrete prstiju svira iz drugog tonaliteta, dakle drugu skalu. Zbog lakšeg snalaženja nacrtao sam skalu C jer nema povisilica i snizilica. Pomakom tri praga niže svira se skala A a dva praga više skala D. Prsti sa kojima se svira su označeni na donjim slikama. Napominjem i da se ovakve vježbe izvode isključivo na čist ton gitare bez ikakvih efekata koji produžuju ton gitare. Isto napominjem da je ovo pozicijsko sviranje pogodno za jednostavne šlagerske pjesmice jer ne treba šetati po vratu, sve ima na 4 praga, ali nije podesno za neke druge načine dobijanja zvukova niti drugu vrst glazbe. Ovo je ipak samo za učenje početnika u solo sviranju i za vježbanje prstometa. Na nekim primjerima skala nema označenog prsta 2 ali u realnim pjesmama on će i te kako trebati. Zabolit će prsti ali ne posustajte i obavezno svaki ton trznite desnom rukom. I prste i jagodice okomito na žice a ne ukoso. Početi sa desetak minuta sviranja skala pa svaki dan produžavati. I obavezno koristiti metronom. Prvo sa tempom koji možete pratiti pa polako ubrzavati. I naravno, ne svirati samo ovo iz C nego uz iste pokrete micati se po pragovima na šire i uže pragove.

Jul. 24, 2019

Za probu kondenzatora na jack kabela koji je uštekan u gitaru uz sve potove na maximum se sa krokodil štipaljkama spajaju razni kondenzatori i odabere tri koja stvaraju u raznim kombinacijama pickupa željeni zvuk. Poslije se na ploču gitare doda preklopnik i spoji te kondenzatore. Može se, ako se ne želi uništavati tijelo gitare, umjesto tone pot postaviti obrtni preklopnik.

Jun. 24, 2019

Na Stratocasteru middle pickup je obrnuto polariziran tj. magnetski polovi su obrnuto postavljeni od neck i bridge a isto tako je i motan u obrnutom smjeru.
Najvažniji razlog zašto se middle pickup nekad mora obrnuti po horizontali (flip) je da se pickupi raznih proizvođača dovedu u fazu a također je to potrebno sa middle pickup da gitare koje koriste PRS 5 way switch rade ispravno u pozicijama 2 i 4 kada imamo poništavanje šumova.
Teoretski mogu se koristiti potenciometri 250K i 500K ali 250K se tipično koristi sa klasičnim single coil pickupima. 250K malo potamnjuje ton smanjivajući visoke dok 500K zvuči malo svijetlije. Obično se sa humbucker pickupima preporučuje 500k. Ako imamo humbucker koji se miješa sa klasičnim single coli preporučeno je 250k.
Humbucker serijski ili paralelno.
Iako Coil splitting i parallel zvuče veoma slično ipak ima nekih razlika. Ako humbucker 16k DC otpora splitamo dobijemo single coil 8k što znači -3dB slabiji izlaz. Ako isti 16K humbucker vežemo paralelno DC otpor je 4k i izlazni nivo je manji za -6dB. Druga razlika je da split humbucker nema poništavanje šuma dok paralelno spajanje ali ne u fazi poništava šum. Zato oni sa osjetljivijim high gain pojačalima mogu koristiti paralelno.Serijski se spajaju humbuckeri tako da se kraj jedne zavojnice spoji sa krajem druge i to je klasični spoj humbuckera. Paralelno se spajaju tako da su krajevi i počeci namotaja spojeni skupa u fazi ako se ne želi paralelni spoj za poništavanje šuma sa u kontrafazi spojenim singlovima (prikazan na slici donji lijevi spoj). Pickupi spojeni paralelno imaju svijetliji ton i manji izlaz od identičnog humbuckera spojenog serijski zato jer im je ukupni induktivitet upola manji a ukupni kapacitet između zavoja duplo veći pa je i njegova rezonantna frekvencija fr= 1/6.28*sqrt L*C viša. Dva pickupa spojena serijski imaju puniji ton i viši izlazni signal jer im je rezonantna frekvencija niža zbog duplo većeg indultiviteta i upola manje unutarnje kapacitivnosti. Mnoge gitare koje imaju mogućnost split humbucker u single coil imaju middle single coil pickup koji je motan obrnuto od bridge i neck i nema magnetske jezgre(često se naziva i Dummy Pickup Coils for Single Coil Powered Guitars)koji se može spojiti posebnim prekidačem paralelno splitanom bridge ili neck humbuckerom da bi poništavao single coil šum a inače taj middle koji je u toj funkciji nema mogućnost samostalnog rada jer kao što je već navedeno nema magnetske jezgre.

Oct. 1, 2018

Pretpojačalo je identično za oba modela. Izlazno pojačalo za Regent 15 je standardno sa 1xECC83, 2xEL84 i 1xEZ80 za zvučnik 6oma a Regent 30 ima standardni izlaz sa 2xEL34, dva zvučnika po 6oma u seriju i dvije diode za ispravljač ali su spojene kao udvostručivač napona u Delonovu spoju sa dva elektrolita po 200microF. Izlazno pojačalo sa sklopom napajanja je spojeno na predpojačalo preko 8-polnog konektora. Dva gornja priključka su 6,3mm za gitare, treći je DIN za mikrofon a donji je DIN za spoj magnetofona za snimanje i reprodukciju