Gitare i gitarska pojačala - guitars & guitar amplifiers

Apr. 27, 2020

Pojačalo je predviđeno za spajanje dva zvučnika od 16 oma u paraleli tako da se može spojiti samo jedan zvučnik od 8 oma.
Na ulaze za radio i gramofon može se normalno priključiti gitara jer je osjetljivost dovoljna za čisti gitarski zvuk a za distorzirani zvuk gitara se može priključiti na mikrofonski ulaz.
Kod opravke starih, dugo nekorištenih, pojačala potrebno je obavezno zamijeniti sve kondenzatore u lancu signala koji vode signal iz anoda na rešetke. Radni napon im mora biti minimum 450V. Po potrebi ako ima brujanja ili ako se griju anode ispravljačice treba promijeniti elektrolitske kondenzatore u
filtru napajanja isto sa radnim naponom min. 450V a umjesto ispravljačice se mogu ugraditi i dvije 1N4007diode za 1A/700V. Sa trimerima 200oma na trafou napajanja se podesi minimum brujanja a naponi za bias EL84 moraju biti oko -12V.

Mar. 6, 2020

Podešavanje doboša
Većina 14" doboša (snare, roll, rolo) zvuči dobro sa osnovnom frekvencijom (to je ton koji se dobije udarcem u sredinu membrane kad je bubanj na stalku) u području 3E do 3A#. Neki bubnjari vole da je snare u istom intervalu (akordu) kao tomovi a neki opet da je neovisan, sve individualno. Dobra relacija štima donje i gornje membrane je da je frekvencija odjeka (Lug Freq) donje membrane 1,5 puta veća od gornje. Ova kombinacija radi dobro iz više razloga: Viša rezonantna frekvencija donje membrane smanjuje zujanje doboša a niža gornje smanjuje prigušenje bubnja. Ako se podešava na višu osnovnu (fundamentalnu) frekvenciju npr. iznad 3G dobro je da Lug Freq rezonantne membrane bude 400Hz da se spriječi zatezanje i gušenje tona. Tipična rezonancija opni je samo 3msec i može se lako deformirati. U tom slučaju treba reducirati interval iz perfect fifth (1,5) u perfect fourth ili major third (1,33 ili1,26) ili nižu da se omogući da donja, rezonantna, membrana zadrži visinu u štimu.
Preporučene frekvencije podešavanja za standardni 14" snare su pokazane u donjoj tabeli, Zavisno od specifičnosti bubnja i njegove debljine frekvencija može i varirati a ovo su početne točke u štimanju.
Bass bubanj
Dobra startna točka za podešavanje je da rezonantna opna ima Lug Freq 1,5 puta višu od membrane u koju se udara ali sve je to ipak individualno od bubnjara do bubnjara.

Nov. 28, 2019
Jul. 24, 2019

Paralelno spojeni kondenzator Cp povećava Cuk jer je sada novi Cuk = Cuk+Cp te tako smanjuje rezonantnu frekvenciju pickupa. Nova frez = 1/6,28/sqrt((Luk * (Cuk+Cp)). Za probu kondenzatora na jack kabela koji je uključen u gitaru uz sve potove na maximum se sa krokodil štipaljkama spajaju razni kondenzatori i odabere tri koja stvaraju u raznim kombinacijama pickupa željeni zvuk. Poslije se na ploču gitare doda preklopnik i spoji te kondenzatore. Može se, ako se ne želi uništavati tijelo gitare, umjesto tone pot postaviti obrtni preklopnik.