Sep. 12, 2018

Pojačalo za gitaru 5W-fuzz verzija - ECC83, EL84

Detaljnije upute za samogradnju u objavi "Pojačalo za gitaru 5W - ECC83, EL84-clean & fuzzy verzija"