Sep. 14, 2018

Pretpojačalo za spajanje gitare na PC Line In

Moderna modelirana gitarska pojačala imaju ulaznu osjetljivost -10dBu, znači oko 250mV RMS.
Zbog većeg sigurnog zvučnog raspona instrumente snimati sa -9dB do najviše -6dB vršnim signalom. Mnogi snimaju i sa -12dB ali ja sa -6dB. U miksu matricu koja je isto bila normalizirana na -6dB držim na nuli a ostale instrumente ravnam prema njoj. Završno normaliziram na -1dB zbog sprečavanja ISP (Inter sample peaks) izobličenja kod D/A konverzije. Također i pretvaranje iz jednog formata u drugi (wav u mp3) unosi ISP izobličenje. Naročito je to bitno za mikseve namjenjene streamingu te sve platforme preporučuju normalizaciju miksa za upload na -1dB.
Također bi preporučio da se frekvencija sampliranja kod snimanja prilagodi planiranom završnom formatu jer svaka promjena sample rate sa više na niže unosi izobličenja.
Također kod miksanja treba obratiti pažnju na vremenski pomak traka ako je neki instrument bio iz wav prebacivan u mp3 pa poslije kao mp3 vraćan u miks. Mp3 enkoderi na početku pjesme dodaju oko 100ms za tagove pa će mp3 traka kasniti za originalnim wav te je treba vremenski uskladiti gledajući waveform prikaz a orjentacioni početni pomak je -100ms.