Oct. 1, 2018

Vermona Regent 15 i 30-predpojačalo

Pretpojačalo je identično za oba modela. Izlazno pojačalo za Regent 15 je standardno sa 1xECC83, 2xEL84 i 1xEZ80 za zvučnik 6oma a Regent 30 ima standardni izlaz sa 2xEL34, dva zvučnika po 6oma u seriju i dvije diode za ispravljač ali su spojene kao udvostručivač napona u Delonovu spoju sa dva elektrolita po 200microF. Izlazno pojačalo sa sklopom napajanja je spojeno na predpojačalo preko 8-polnog konektora. Dva gornja priključka su 6,3mm za gitare, treći je DIN za mikrofon a donji je DIN za spoj magnetofona za snimanje i reprodukciju