Jun. 24, 2019

Polarizacija gitarskih magneta (pickup)

Na Stratocasteru middle pickup je obrnuto polariziran tj. magnetski polovi su obrnuto postavljeni od neck i bridge a isto tako je i motan u obrnutom smjeru a omski otpor mu je oko 6,2K.Bridge isto ima oko 6,2K a neck oko 5,7K. Induktivitet stratovih pickupa iz 70-ih je oko 2,2H a kapacitet između zavoja oko 110pF. Rezonantna frekvencija im je oko 10kHz. Namotaji su motani direktno na magnetske šipke bez ikakvog zaštitnog sloja koji ih mehanički odvaja od njih. Pickupi imaju oko 7500 zavoja.
Najvažniji razlog zašto se middle pickup nekad mora obrnuti po horizontali (flip) je da se pickupi raznih proizvođača dovedu u fazu a također je to potrebno sa middle pickup da gitare koje koriste PRS 5 way switch rade ispravno u pozicijama 2 i 4 kada imamo poništavanje šumova.
Teoretski mogu se koristiti potenciometri 250K i 500K ali 250K se tipično koristi sa klasičnim single coil pickupima. 250K malo potamnjuje ton smanjivajući visoke dok 500K zvuči malo svijetlije. Obično se sa humbucker pickupima preporučuje 500k. Ako imamo humbucker koji se miješa sa klasičnim single coli preporučeno je 250k.
Humbucker serijski ili paralelno. Humbucker pickup je pickup sa dvije zavojnice koje se koriste za poništavanje pozadinskih šumova kao brujanje mreže, brujanje napajanja transformatora snažnih pojačala, napajanja procesora, motora, rasvjete koji se osjete u tihim dionicama kada se koriste single coil pickupi. Humbucker ima uparene dvije zavojnice od kojih su jednoj polovi magneta okrenuti sjever prema žicama a drugoj jug prema žicama. Obe zavojnice su motane u smjeru kazaljke na satu. Magnetna pločica je tako postavljena da su polovi orjentirani horizontalno a ne vertikalno. Standardno, zavojnica koja ima vijke za regulaciju ima jug S prema žicama a zavojnica bez vijaka ima sjever N prema žicama. Šumovi se interferiraju u zavojnicama i kako su one serijski spojene električno u protufazi oni se poništavaju a magnet nema utjecaja na poništavanje šumova. Kada zavojnice hvataju vibracije žica one su i električno i magnetski u protufazi pa nema poništavanja signala žica. Paralelno spojene su samo magnetski u protufazi te se u oba spoja zadržavaju efekt poništavanja šuma. Zvuk paralelno spojenih namotaja je svijetliji i bliži zvuku single coil pickupa ali ima manji izlazni signal. Kako su zavojnice jedna uz drugu obe jednako hvataju treperenje žica. Tradicionalni način spajanja je u seriju i takav spoj daje jači izlazni signal sa više izraženim srednjetonskim područjem. Kada se spajaju paralelno spajaju se oba početka i oba kraja, počeci kao uzemljeni spoj a krajevi kao "vrući" spoj a u seriju se spaja početak jednog kao jedan izlaz koji je spojen na masu, njegov kraj sa krajem drugog namotaja a početak drugog namotaja kao "vrući" izlaz.
Iako Coil splitting i parallel zvuče veoma slično ipak ima nekih razlika. Ako humbucker 16k DC otpora splitamo dobijemo single coil 8k što znači -3dB slabiji izlaz. Ako isti 16K humbucker vežemo paralelno DC otpor je 4k i izlazni nivo je manji za -6dB. Druga razlika je da split humbucker nema poništavanje šuma dok paralelno spajanje ali ne u fazi poništava šum. Zato oni sa osjetljivijim high gain pojačalima mogu koristiti paralelno. Mnoge gitare koje imaju mogućnost split humbucker u single coil imaju middle single coil pickup koji je motan obrnuto od bridge i neck i nema magnetske jezgre(često se naziva i Dummy Pickup Coils for Single Coil Powered Guitars)koji se može spojiti posebnim prekidačem serijski splitanom bridge ili neck humbuckerom da bi poništavao single coil šum a inače taj middle koji je u toj funkciji nema mogućnost samostalnog rada jer kao što je već navedeno nema magnetske jezgre. On malo smanjuje visoke tonove a mora imati 50%-80% otpora stvarnog pickupa sa kojim se koristi u kombinaciji. Može ga se koristiti i sa standardnim single coli pickupom. Spaja se kao i humbucker serijski, kraj pravog sa krajem dumma pickupa. Ako se ne zna koji izvod je početak a koji kraj dummy zavojnice probom se vidi kad se šumovi ponište. Ako je spojen sa oklopljenim kabelom početak zavojnice je spojen na oplet kabela.
Patent Aplaid For ili skraćeno P.A.F je humbucker koji je izrađivao Gibson od 1956 do 1975. Od 1956 do 1960 je u njega ugrađivan magnet Alnico 2, 3, 4, 5 a od 1961 do 1975 Alnico 5. Rezonantna frekvencija mu je 7, 715 kHz a impedancija 1956-1961 je približno 7,5 do 9,5Koma, od 1961-1965 impedancija je 7,25-7,75Koma a od 1965-1975 je 7,5Koma. Izlazni signal mu je 127mV (RMS) na rezonantnoj frekvenciji.