Gitare i gitarska pojačala - guitars & guitar amplifiers

Sep. 14, 2018

Da bi se ostavilo dovoljno prostora za ugodno miksanje bez opasnosti od clipinga kod snimanja podesiti vršni nivo na -9 dB do -12 dB. Gotov miks prije masteriranja se podesi na vršnu vrijednost -6dB kako bi se, opet zbog izbjegavanja clipinga ostavilo dovoljno prostora za equalizaciju. Kompletno gotov i masterirani miks mora biti podešen na -1dB vršno jer svi servisi za streaming pretvaraju taj audio u svoj audio codec a kod pretvaranja zna doći do djelimičnog ulaska u cliping pa je bolje, po preporukama streaming servisa, koristeći limiter ostaviti 1dB slobodnog prostora. Također izbjegavati korištenje plugina za širenje stereo slike jer mogu unijeti fazni pomak u miks te tako oslabiti mono kompaktibilnost. Kod snimanja sample rate i broj bitova u jednom uzorku podesiti prema željenom konačnom rezultatu i namjeni. Ako se želi koristiti miks za streaming servise koji koriste veći sample rate i broj bitova snimati sa tim postavkama ali ako je krajnji željeni rezultat CD ili kvalitetni mp3 onda snimati sa 44,1kHz/16bit a ako je namjena glazba za DVD onda snimati sa 48kHz/16 i sa tim sample rate sve i miksati i napraviti završni miks jer svaka promjena sample rate samo unosi izobličenja u snimljeni materijal.

Sep. 12, 2018

Detaljnije upute za samogradnju u objavi "Pojačalo za gitaru 5W - ECC83, EL84-clean & fuzzy verzija"

Sep. 3, 2018