Sklopovi iz elektronike provjereni u praksi - Electronic circuits tested in practice

Jan. 29, 2018
Jan. 28, 2018
Dec. 29, 2017

Svakakvih mogućih i nemogućih videa bude na YouTube pa sam ovih pet teoretski moguća isprobao i evo rezultata.
Testiranje nekih ideja viđenih na YouTube.
Spoj invertera DC/AC na gornjoj shemi je samo teorijski pristup ali u praksi neiskoristiv. Snaga koju vuče motor sa sekundarom u seriji se transformira na primar umanjena za barem 20% za manje jezgre ali može poslužiti kao eksperimentalni spoj za pokazivanje principa rada invertera putem prekidanja toka struje kroz primar u ritmu frekvencije koja zavisi od broja okretaja motora i broja kolektorskih lamela što u primaru inducira povišeni napon. Testirao sam ideju kao što je napisano na slici ali napon na primaru je bio samo 30VAC i to bez opterećenja.
Spoj indikatora sa desne slike je isto više teorijski i nema namjene u praksi jer paljenje LED nije baš precizno, otprilike reagira na promjenu napona 3V, a gašenje smanjivanjem napona nije na istom pragu već se gase na nižem naponu od napona paljenja. Struju treba ograničiti na do 10mA a za neke namjene na jačem svijetlu može struja biti i 20mA zbog bolje vidljivosti ali samo kratkotrajno.
Donji desni spoj radi dobro i može poslužiti za jednostavno indiciranje npr. nivoa vode u tankovima. Sa napajanjem 12V i otpornikom 820R spoj kroz vodu povuče oko 4mA i LED svijetli. Uz veću površinu sondi i struja bi bila veća pa bi radilo i sa manjim naponima. Sonda može biti bilo koji metalni predmet spojen žicom a sa više LED i više sonda postavljenim na raznim nivoima tanka može se korektno očitavati nivo tekućine u tanku. Normalno, korištenje nije dopušteno za kontrolu nivoa benzina i drugih zapaljivih tekućina. 100m Cu žice presjeka 0,75 ima otpor manji od 2,5 oma tako da i na 50m udaljenosti može bez problema raditi jer je to u odnosu na 820oma serijskog otpora zanemarivo povećanje.
Desno na slici su sheme dva jednostavna treptača koji isprobano rade a frekvencija treptanja se može mijenjati izmjenom elektrolita te promjenom otpornika 4K7 na gornjoj i 100K na donjoj shemi. Na gornjoj shemi je baza 2N2222 otvorena i nije greška u crtanju. LED su boje po želji.