Apr. 28, 2017

Ispitivač tranzistora, tiristira, triaka, dioda i LED