Apr. 28, 2017

Punjač akumulatora

-Jednostavan punjač akumulatora
(Napomena: Ovaj punjač sa sheme je predviđen za punjenje automobilskog akumulatora ali se slijedeći upute odabirom drugog transformatora i kondenzatora može iskoristiti za punjenje bilo kojih punivih baterija, pa i baterija fotoaparata i mobitela, ako se odabirom kondenzatora, presjeka jezgre i napona sekundara podesi ispravna struja. Ako se koristi preklopnih za izbor više bipolarnih kondenzatora većeg kapaciteta kondenzatorima treba paralelno spojiti otpornik od 100kohm/1W da isprazne kondenzator koji već nije u upotrebi. Rele za zaštitu od obrnutog polariteta nije neophodan ali ako se koristi treba ga odabrati prema naponu baterije a serijski spojena dioda može biti bilo koja 1A dioda). Dioda od 5A ostvaruje pad napona od 0,6V koji aktivira LED1 kao signalizaciju da su svi spojevi uredu i da struja iz punjača ide i bateriju i ona mora biti za struju veću od maksimalne struje punjenja a dioda D2 može biti i manja i dovoljno je 1A jer kroz nju prolazi samo struja koja aktivira rele. LED2 signalizira ispravan spoj na akumulator. Ako se ovaj dodatak koristi na nekom drugom punjaču koji je samogradnja poželjno je izlazni napon punjača podići za 0,6V da se nadoknadi pad napona na D1 ali radit će i ovako bez podizanja napona jer tih 0,6V neće previše uticati na struju punjenja).
-Punjač puni konstantnom strujom koja zavisi od kondenzatora spojenog u seriju sa primarom. kondenzator moran biti bipolarni i za radni napon najmanje 400V. Može se preklopnikom mijenjati razne kondenzatore i sa time i struju punjenja. Napon sekundara mora biti barem 50% veći od potrebnog napona akumulatora. Ja koristim transformator sa sekundarnim naponom 24V i snage 100W a mosni ispravljač za struju 5A i radni napon 40V i uz serijski kondenzator 5 mikroF konstantna struja punjenja je oko 2A. Sa kondenzatorom 2 mikroF struja je oko 0,9A. Ako se spoji umjesto akumulatora 12v akumulator od 6V neće se ništa dogoditi akumulatoru. Uređaj će normalno puniti ali sa malo većom strujom. U praksi treba provjeriti točnu struju punjenja jer ona zavisi od kvalitete i snage trafoa. Sa sekundarnim naponom od barem 36V i raznim kondenzatorima može se bez ikakvog preklopnika puniti akumulatore 24V i 12V samo što će struja punjenja za bateriju od 12V tada biti veća pa se željena struja regulira preklopnikom uz korištenje manjeg kondenzatora. Ako se desi kratki spoj na žicama punjača neće doći do pregaranja trafoa ili diodnog mosta ako taj kratki spoj ne traje baš predugo.
Diodni most odabrati prema željenoj struji punjenja ali da maksimalna struja mosta bude barem 2,5 puta veća od uobičajene struje punjenja a radni napon barem 2,5 puta veći od napona sekundara. Kad se jednom na akumulatoru 6V, 12V ili 24V provjeri ampermetrom struja punjenja uz razne kondenzatore to se zabilježi a prazni akumulator se puni vremenski u satima izračunato kao kapacitet u Ah podijeljeno sa odabranom strujom punjenja koja je najpovoljnija 1/10 kapaciteta olovnog akumulatora. Isti spoj ali sa manjim sekundarnim naponom i manjim pogodnim kondenzatorom se može koristiti za punjenje Nikal kadmijevih baterija konstantnom strujom od 1/10 kapaciteta. Na donjoj šemi je prikazana zaštita pinjača od pogrešnog polariteta baterije.
-Olovni akumulator ako se ne koristi dnevno gubi samopražnjenjem 1% kapaciteta. Zato je dobro izborom kondenzatora odabrati struju koja je 1/100 kapaciteta (za bateriju 45Ah to je 0,45A) i akumulator koji je van uporabe stalno nadopunjavati tom strujom tako da bude uvijek spreman za uporabu.