Apr. 28, 2017

Pojednostavljeni proračun mrežnog transformatora male snage do 200W

Snaga koju uzima sekundarni namotaj iza kojeg slijedi ispravljač sa filterskim kolom se dobiva iz istosmjerne snage kada se ova pomnoži sa 2,3 za jednostrano poluvalno ispravljanje, sa 1,8 za dvostrano punovalno ispravljanje te sa 1,4 za Greatz ispravljač. Istosmjerni napon Uizl na kondenzatoru iza Greatz ispravljačkog mosta koji se puni na Umax a koji je za korjen iz 2 veći od Uef je ~ efektivni napon sekundara umanjen za pad napona na diodama od 2x0,7V te pomnožen sa 1,41.--- Uizl ~ (Usek-1,4) x 1,41
-----U svim proračunima promjera žice i presjeka kvadratne jezgre za transformatore uzima se prva veća standardna mjera. Promjer žice se proračunava zavisno od željene gustoće struje u A/mm2 a obično se uzima 2,5A/mm2 i za tu gustoću se d žice u mm računa približno kao dž~0.7*sqrt (drugi korjen) od Ipot (struje potrošnje u A) ili kao dž~sqrt(Ipot/2). Za gustoću 3,5A/mm2 koja se rijetko koristi osim za vanjske namotaje koji se lakše hlade su približne formule dž~0,6sqrt(Ipot) ili dž~sqrt(Ipot/2,7).Prema raspoloživoj žici može se uz ove formule približno izračunati za koju struju može biti iskorištena.
-Standardne dimenzije kvadratne jezgre od E/I limova su (broj lima - kvadratni presjek u cm2): lim1-presjek 1,44cm2; 2-2,56; 3-4,00; 4-5,76; 5-7,84; 6-10,24; 7-12,96; 8-16,00; 9-25,00; lim10-40,96cm2. Presjek jezgre S se približno računa kao S=sqrt(Pprimara trafoa u W) te se onda se uzme prvi veći standardni presjek i sa njim izračuna broj zavoja po V kao n=45/S. Ili se izračuna broj zavoja i snaga potrošnje za raspoloživu jezgru. Ako se zna koju snagu se mora uzimati iz sekundara snaga primara se zbog gubitaka u gvožđu za manje trafoe uveća za faktor 1,2 (Ppr~1,2xPsek) ili se snaga sekundara podijeli sa 0,8 pa je S~sqrt(Psek/0,8) i sa tom snagom se izračuna S jezgre. Za manje trafoe za amaterske potrebe do 200W iskoristivost je 0,8 do 0.9. Presjek jezgre 4cm2 može okvirno prenijeti snagu od 16W uz iskoristivost 72%; 7,84cm2 snagu od 60W uz iskoristivost 81%; 10,24cm2 snagu od 100W uz iskoristivost 82% a 16cm2 snagu od 250W uz iskoristivost 92%.
Tabela standardnih debljina žice sa dozvoljenim opterećenjem te tabela standardnih paketa trafo jezgri sa EI limovima nalazi se na podstranici Tabele razne.
Ako je sekundar sa dva namotaja i zajedničkim srednjim izvodom onda se mota bifilarno tj. motaju se oba namotaja skupa. Nakon namatanja se identificiraju krajevi namotaja te se početak jednog spoji sa krajem drugog i taj spoj se koristi kao zajednički srednji izvod.