Jun. 27, 2017

Signalizacija telefonskog poziva i snimanje telefonskog razgovora

Snimanje telefonskog razgovora na ovaj način vrijedi isključivo za analognu telefoniju a za snimanje razgovora digitalnih telefona uređaj za snimanje treba spojiti paralelno slušalici.