Oct. 5, 2017

Automatsko iskapčanje punjača i indikator napona pune baterije

Sheme se prilagodbom elemenata mogu prilagoditi i baterijama drugog napona osim baterija 12V. Na desnoj shemi se drugi naponi indikacije odaberu drugim zener diodama a na lijevoj treba osim ZD1 mijenjati i rele tako da odgovara naponu baterije. Ako se na lijevoj shemi umjesto releja i VD1 stavi LED sa zaštitnim otpornikom može se sklop iskoristiti kao precizniji indikator pune baterije nego je sklop sa desne sheme. Osim promjene ZD1 za manje napone indikacije možda će trebati ukloniti VD2 i VD3 ili samo jednu od njih. Sklop na maloj shemi može se iskoristiti kao indikator stanja LI-Ion baterije 3,6V. Ako se koristi kao indikator pune baterije spojene na punjač, punjač treba imati 4,1 V stabilnog napona, baterija se puni sa strujom 1C što znači baterija 600mAh se puni sa max 600mA u trajanju od najviše 1 sat a indikator treba podesiti da LED svijetli već na 3,9 V ili max 4V. Na taj napon treba podesiti i sklop sa veće lijeve sheme ako ga se koristi kao indikator pune LI-Ion baterije 3,6V. Inače tvornički Canon punjači baterije 3,6V/800mAh imaju napon punjenja 4,1V a pune sa strujom 410mA oko 2 sata. Praznu bateriju indicira kad joj napon padne na 3,25V bez opterećenja.