Sklopovi iz elektronike provjereni u praksi - Electronic circuits tested in practice

Oct. 5, 2017

Sheme se prilagodbom elemenata mogu prilagoditi i baterijama drugog napona osim baterija 12V. Na desnoj shemi se drugi naponi indikacije odaberu drugim zener diodama a na lijevoj treba osim ZD1 mijenjati i rele tako da odgovara naponu baterije. Ako se na lijevoj shemi umjesto releja i VD1 stavi LED sa zaštitnim otpornikom može se sklop iskoristiti kao precizniji indikator pune baterije nego je sklop sa desne sheme. Osim promjene ZD1 za manje napone indikacije možda će trebati ukloniti VD2 i VD3 ili samo jednu od njih. Sklop na maloj shemi može se iskoristiti kao indikator stanja LI-Ion baterije 3,6V. Ako se koristi kao indikator pune baterije spojene na punjač, punjač treba imati 4,1 V stabilnog napona, baterija se puni sa strujom 1C što znači baterija 600mAh se puni sa max 600mA u trajanju od najviše 1 sat a indikator treba podesiti da LED svijetli već na 3,9 V ili max 4V. Na taj napon treba podesiti i sklop sa veće lijeve sheme ako ga se koristi kao indikator pune LI-Ion baterije 3,6V. Inače tvornički Canon punjači baterije 3,6V/800mAh imaju napon punjenja 4,1V a pune sa strujom 410mA oko 2 sata. Praznu bateriju indicira kad joj napon padne na 3,25V bez opterećenja.

Jul. 20, 2017

Universal voltage and continuity tester-shematic
-Jednostavan za samogradnju a vrlo praktičan univerzalni tester napona uz automatsko pokazivanje da li je ispitivani napon AC ili DC te indikaciju polariteta. Primjenljiv za napone od 4,5V pa do 400V ali za napone veće od 220V dodir šiljaka treba biti kratkotrajan da serijski otpornik ne pregori od topline. Sa dodatnim tasterom i baterijom može se ugrubo ispitati kontinuitet, proboj namotaja motora na metalni oklop (ali samo ako je direktni proboj pregorenih namotaja na kućište motora), ugrubo ispitivanje namotaja motora na prekid, ispitivanje vodiča, manjih otpornika, kratki spoj, ispravnost kondenzatora većeg kapaciteta korištenih za pokretanje elektro motora te ispravnost transformatora, PN spojeva dioda, tranzistora, triaka i tiristora. Može se naći i još poneka primjena kao npr. u auto elektrici za ispitivanje prisustva napona na kontaktima sijalica, ispravnost sijalica, ispitivanje polariteta baterija. Nikako ne pritiskati taster ako je uređaj pod naponom jer može doći do pregaranja LED dioda a i prskanja plastike po rukama. Uređaj ugraditi u prikladnu plastičnu kutijicu koja se drži u ruci a na kojoj je pričvršćen jedan ispitni šiljak dok je drugi na kabelu. Led diode i taster pričvrstiti na kutiju a bateriju ugraditi u kutiju. Za povećanje osjetljivosti testera kontinuiteta može se napon baterije sa 3V povećati na 9V uz povećanje otpornika od 330oma na 470 ili 560 oma . Ako više radite sa naponima 220V i 380V i nije vam potrebno ispitivanje manjih napona (baterije napona manjih od 12V) može se otpornik 4,7koma povećati do 10koma uz disipaciju otpornika ne manju od 2W ali uz slabiju vidljivost svijetlenja LED dioda na danjem svjetlu.
-Ako spojimo šiljke na izmjenični napon svijetle obe diode a ako ih spojimo na istosmjerni svijetli crvena LED ako je šiljak 2 na plusu a zelena ako je šiljak 2 na minusu. Pritiskom na taster može se provjeriti kontinuitet nekog spoja, ugrubo ispravnost trafoa, osigurača, motora i kondenzatora većeg kapaciteta reda nekoliko microF. Kad se ispitivač spoji na kondenzator i pritisne taster crvena LEd zatrepti duže ili kraće zavisno od kapaciteta a nakon otpuštanja tastera kondenzator se prazni i zatrepti zelena LED. Ako crvena ne svijetli ili svijetli stalno kondenzator je neispravan. Ako je kapacitet manji od osjetljivosti testera crvena će zasvijetliti toliko kratko da to nije uočljivo a ako je dovoljan kapacitet (barem 5microF) a ne svijetli kondenzator je u prekidu. Ako svijetli stalno kondenzator je u kratkom spoju.
-Za ispitivanje PN spojeva ispravljačkog mosta sa 4 diode, dioda i tranzistora šiljak 1 spojiti na pretpostavljenu anodu i uz pritisnuti taster crvena LED se upali. Ako se šiljak 1 stavi na katodu LED neće svijetliti. Ako svijetli u oba položaja ili ne svijetli nikako dioda je neispravna. Isti postupak je i za ispitivanje PN spojeva tranzistora. Za ispitivanje triaka šiljak1 se spoji na anodu a šiljak 2 na katodu te se pritisne taster i sa odvijačen nakratko spoji anoda i gate. Uz ispravan triak crvena LED zasvijetli i ostane svijetliti uz pritisnuti taster i nakon uklanjanja spoja anoda gate. Kod tiristira vrijedi isti postupak samo što LED mora svijetliti bez obzira da li se šiljak 1 spoji na anodu ili na katodu. Ako LED ne svijetli ili svijetli bez dodira gate i anode tiristor ili triak su neispravni.
Ako je potrebno samo ispitivanje prisustva napona i polaritet izostave se otpornik 330oma, baterija 3V i taster.

Jun. 29, 2017

Spoj napajanja gore lijevo sa TIP3055 nije zaštićen od kratkog spoja na izlazu a spojevi sa 78Lxx(100mA), 78Mxx (500mA) i 78xx (1A) su zaštićeni i od pregrijavanja i od kratkog spoja na izlazu.

Jun. 27, 2017

Snimanje telefonskog razgovora na ovaj način vrijedi isključivo za analognu telefoniju a za snimanje razgovora digitalnih telefona uređaj za snimanje treba spojiti paralelno slušalici.